Rivien välistä

Journalistisiin ohjeisiin sitoutuneet suomalaiset mediat ottavat seuraavan kahden viikon ajaksi kampanjanomaisesti käyttöönsä Vastuullisen journalismin merkin. Vastuullisen journalismin merkki kertoo, että sitä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita. Vastuullinen media pyrkii aina tarkistamaan tietonsa mahdollisimman hyvin. Jos virheitä kuitenkin sattuu, korjaa media virheensä asianmukaisesti.

– Näin toimitaan myös Kirjailijaliiton julkaisemassa Kirjailija-lehdessä, toteaa Kirjailijaliiton puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Sirpa Kähkönen.

– Aito sananvapaus voi toteutua vain vastuullisen tiedonvälityksen oloissa. Kun media sitoutuu tarkistamaan faktat ja julkistamaan tietoa analyyttisessa, punnitussa muodossa, vastaanottajat voivat luottaa siihen, että tavoitteena ei ole ollut propagandistinen vääristely tai tunteisiin vetoaminen ajojahtien synnyttämiseksi. Kirjailija-lehti pyrkii julkaisutoiminnassaan vahvistamaan kirjailijakunnan ääntä yhteiskunnassa ja tuomaan kirjallisuuden parhaat hyveet kiireisen median maailmaan: harkittu, punnittu ja tutkittu teksti kestää aikaa, ja moniääninen media luo turvallisuutta yhteiskuntaan, Kähkönen toteaa.

Vastuullisen journalismin merkkiä käyttävät mediat lähtevät siitä, että lukijoilla on oikeus muodostaa mielipiteensä luotettavan tiedon pohjalta. Merkin taustalla on 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Julkisen sanan neuvosto.

Lisätietoa kampanjasta ja vastuullisesta journalismista kampanjan sivuilla osoitteessa https://vastuullistajournalismia.fi