TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi: Suomen Kirjailijaliitto ry 
Y-tunnus: 0202160-6 
Postiosoite: Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki 
Puhelin: +358 9 445 392 
Sähköposti: info@kirjailijaliitto.fi   

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ  

Toiminnanjohtaja 
Osoite: Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki 
Puhelin: +358 9 445 392 
Sähköposti: info@kirjailijaliitto.fi   

3. REKISTERIN NIMI

Kirjailija-lehden asiakasrekisterissä ylläpidetään lehden uutiskirjeen tilaajien tietoja. Rekisteröidyt luovuttavat tietonsa Kirjailijaliiton käyttöön. 

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  

Tietoja voidaan käyttää Kirjailija-lehden markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Kielto esitetään kirjallisesti Kirjailijan toimitussihteerille leena.pihkala@kirjailijaliitto.fi tai perumalla tilattu uutiskirje sen lopusta löytyvällä linkillä. 

5. REKISTERIN SISÄLTÖ 

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kirjailijaliiton ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Lisätietoja uutiskirjepalvelun tuottajalta: https://www.lianatech.fi/tietosuojaseloste.html

8. REKISTERIN SUOJAUS 

Asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

Aineistosta ei tuoteta manuaalisia kopioita.

Tiedot kerätään tietokantaan, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu.  Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Runeberginkatu 32 C 28, 00100 Helsinki. Rekisterinpitäjä tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kuvallisella henkilötodistuksella tarkastuspyynnön saapumisen jälkeen. Tarkastus tapahtuu rekisterinpitäjän toimitiloissa ennen tietojen luovuttamista.

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan olemalla yhteydessä Kirjailijaliiton tiedottajaan/lehden toimitussihteeriin asiakaspalveluun leena.pihkala@kirjailijaliitto.fi.